VI HAR OPDATERET VORES PRIVATLIVSPOLITIK – og passer fortsat godt på dine data.

Hos ap facader a/s prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for ap facader a/s’s måde at behandle dine personoplysninger på.
I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du afgiver, når du er i kontakt med ap facader a/s.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger.

ap facader a/s
Industrivej 35

9700 Brønderslev
CVR: 13108390
TLF: 98820744
Mail: kontor@ap-facader.dk

 

2. Indsamling af personoplysninger.

De personoplysninger som vi indsamler kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, firmaadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et tilbud / opgave.
Indsamling af dine personoplysninger sker i nedenstående tilfælde:
• Når du opretter en konto eller på anden måde er i kontakt med ap facader a/s
Den e-mailadresse og personlige oplysninger opsamles for at kunne levere den ønskede service til dig. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os.

 

3. Anvendelse af personoplysninger.

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:
• Administration af konto / profil
• Oversigt over købshistorik
• Statistik
• Bogholderiet i henhold til regnskabsloven.

 

4. Videregivelse til andre dataansvarlige.

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

 

5. Overladelse til databehandlere.

Oplysninger til brug for ap facader a/s’s samarbejdspartnere, som leverer ydelser på ap facader a/s’s vegne, fx i forbindelse med regnskabsprogrammer.

Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på ap facader a/s’s vegne og i overensstemmelse med ap facader a/s’s instruks. 
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

6. Sletning af personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

  

7. Sikkerhed.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger

 

8. Dine rettigheder.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom.
Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

9. Tilbagekaldelse af samtykke.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykke, som du måtte have afgivet til ap facader a/s.
Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på telefon 98820744.

 

 

10. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites eller YouTube. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

11. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på telefon 98820744.

 

12. Klageadgang.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på telefon angivet i pkt. 12 ovenfor.
Derefter kan du også vælge at kontakte Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 Kbh K.